God de Vader

Klik op de beschrijving van de opname in de reeks die u wens te beluisteren en de opname wordt gedownload.

TITEL BESCHRIJVING
God de Vader 1 God de Vader leren kennen, beminnen en vereren.
God de Vader 2 Ik moet de glimlach van de Vader zijn.
God de Vader 3 De Vader is niet gekend.
God de Vader 4 De vereniging voor vriendelijkheid.
God de Vader 5 Een levensoffer voor de profetes van de Vader.
God de Vader 6 God de Vader openbaart zich.
God de Vader 7 De mens, middelpunt van de schepping.
God de Vader 8 De profeten, teken van Gods liefdevolle nabijheid.
God de Vader 10 Het verlangen van de Vader om onder zijn kinderen te leven.
God de Vader 9 De Messias, de aanwezigheid van de Vader onder de mensen.
God de Vader 11 Mens geworden uit liefde voor ons.
God de Vader 12 Het Kruis en de Heilige Eucharistie.
God de Vader 13 Een nieuwe generaal overste naar het hart van de Vader.
God de Vader 14 Moeder van de melaatsen.
God de Vader 15 Raoul Follereau.
God de Vader 16 Het zon-Verbond.
God de Vader 17 Vader, red ons omwille van dit kind.
God de Vader 18 De kinderen van de Vader in Libanon.
God de Vader 19 God de Vader spreekt tot zijn kinderen.
God de Vader 20 Mijn uur is gekomen.
God de Vader 21 Mijn grootste geluk is het de mensen te redden.
God de Vader 22 Wat zou mijn vreugde groot zijn.
God de Vader 23 Nooit word ik moe aan jullie zijde te zijn.
God de Vader 24 De tragische kruisweg.
God de Vader 25 Een tragische kruisweg - 2e deel.
God de Vader 26 Ga naar Rome.
God de Vader 27 Onder haar zusters in Anzio.
God de Vader 28 Het feest voor de Goddelijke Vader
God de Vader 29 Het hart van de Vader, bron van levend water.
God de Vader 30 Het hart van de Heer, reservoir van levend water
God de Vader 31 Ik ben voor jullie allemaal de oceaan van liefde.
God de Vader 32 Een lang verwachte tijd van genade.
God de Vader 33 Een bevoorrechte eeuw.
God de Vader 34 Dezelfde eer aan de Vader en de Zoon.
God de Vader 35 Terugkeer van de verloren zonen.
God de Vader 36 Mijn geboden onderhouden.
God de Vader 37 U die zich buiten de Katholieke Kerk bevindt.
God de Vader 38 De weg van de ware vrijheid.
God de Vader 39 Inwoning van de Vader in de harten.