Innerlijke Genezing

 

Eén van de pijlers van de gebedsschool is de innerlijke genezing.

De innerlijke genezing gebeurt door de barmhartige blik van Jezus op onze verwondingen!

De Kerk stelt ons hiervoor talrijke hulpmiddelen ter beschikking, vooral langsheen de sacramenten