Gebedsschool - Ecole de prière

Nieuw: mp3-versies van de digitale retraites kunnen gedownload worden via menu-knop MP3

“If you can't sleep, don't count sheep, but talk to the Shepherd.”

"Als je niet kunt slapen, tel dan geen schapen maar spreek met de Herder."