Gebedsschool - Ecole de prière

Nieuw: de teksten uit de witte mappen van pater Guy zijn nu beschikbaar via het knopje 'Teksten'

“If you can't sleep, don't count sheep, but talk to the Shepherd.”

"Als je niet kunt slapen, tel dan geen schapen maar spreek met de Herder."