“If you can't sleep, don't count sheep, but talk to the Shepherd.”

"Als je niet kunt slapen, tel dan geen schapen maar spreek met de Herder."