Brief aan de Efeziërs

Klik op de beschrijving van de opname in de reeks die u wens te beluisteren en de opname wordt gedownload.

TITEL BESCHRIJVING
De Efeziërsbrief video 1 Voorwoord
De Efeziërsbrief video 2 Vervolg voorwoord
De Efeziërsbrief video 3 De God, de Vader van Christus (Ef. 1,7)
De Efeziërsbrief video 4 Hij heeft ons gezegend (Ef. 1,3)
De Efeziërsbrief video 5 In Hem heeft Hij ons uitverkoren (Ef. 1,4)
De Efeziërsbrief video 6 In liefde heeft Hij ons voorbestemd (Ef. 1,5)
De Efeziërsbrief video 7 Naar het welbehagen van Zijn wil (Ef.1,5b - 6)
De Efeziërsbrief video 8 In wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed (Ef. 1,7 - 8)
De Efeziërsbrief video 9 Hij heeft ons Zijn geheim raadsbesluit doen kennen (Ef. 1,9)
De Efeziërsbrief video 10 Het heelal onder één hoofd te brengen (Ef. 1,10)
De Efeziërsbrief video 11 De grote verzameling van de mensheid in Christus is al begonnen (Ef. 1,11-14)
De Efeziërsbrief video 12 God werkt met kracht in het mysterie van Christus.
De Efeziërsbrief video 13 De gratuïteit van Gods heilswerk
De Efeziërsbrief video 14 Universaliteit van Gods plan
De Efeziërsbrief video 15 De hoofdrol van Christus in onze geschiedenis.
De Efeziërsbrief video 16 Paulus, de mens van het Christus-mysterie (Ef. 3, 1-13 - deel 1)
De Efeziërsbrief video 17 Nu laat die Goddelijke wijsheid zich aan de machten en krachten kennen, door middel van de Kerk (Ef. 3, 1-13 - deel 2).
De Efeziërsbrief video 18 Paulus richt zich naar de Vader (Ef. 3,1-13 - deel 3)
De Efeziërsbrief video 19 De Kerk en het nieuwe leven (Ef. 4,1-16).
De Efeziërsbrief video 20 Over de verscheidenheid in de eenheid.
De Efeziërsbrief video 21 De kerk en het nieuwe leven: haar groei (Ef. 4,1-16 - deel 3).
De Efeziërsbrief video 22 De nieuwe mens (Ef. 4).
De Efeziërsbrief video 23 Kinderen van het licht - Ef. 5,3-20
De Efeziërsbrief video 24 De verhouding “man-vrouw” in het huwelijk.
De Efeziërsbrief video 25 De geestelijke strijd (Ef. 6, 10-20).
De Efeziërsbrief video 26 Plan van God, weg van de mens (Brief aan Efeziërs, reflecties 1).
De Efeziërsbrief video 27 De hoogste rang van Christus (Brief aan Efeziërs, reflecties 2).
De Efeziërsbrief video 28 De verlossende rol van de historische christus (Efeziërs, Reflecties 3).
De Efeziërsbrief video 29 De verrezen Christus (Efeziërs, Reflecties 4).
De Efeziërsbrief video 30 De Heilige Geest en de Kerkelijke eenheid (Efeziërs, Reflecties 5).
De Efeziërsbrief video 31 Gods plan in de kerk van vandaag( Efeziërs - Reflecties 6).
De Efeziërsbrief video 32 Geheim van een menselijke gemeenschap (Efeziërs - Reflecties 7).
De Efeziërsbrief video 33 De essentie van de brief aan de Efeziërs… (Besluit).