Klik op onderstaande afbeelding

om een kopie te downloaden

Hieronder vindt u een uittreksel van wat de biechtvader van zuster Faustina, E.H. Sopocko, zei over de beloften die Jezus aan zuster Faustina gaf:

"Wanneer kastijdingen over de wereld komen en uw land andere degradaties zal ondervinden, zal de enige redding het vertrouwen in Mijn barmhartigheid zijn. Ik zal de huizen bewaren waar de afbeelding gevonden wordt. Ik zal de mensen beschermen die deze afbeelding vereren. De enige redding zal het vertrouwen in Mijn barmhartigheid zijn.

Elk huis waar Ik deze afbeelding vind, zal Ik samen met het gezin en ieder individu dat deze afbeelding met diepe eerbied bewaart, beschermen tegen tegenslag. Er zal een tijd komen dat iedereen die dit doet, zal getuigen van de miraculeuze doeltreffendheid van deze afbeelding en de speciale bescherming die uit deze afbeelding stroomt".