HOOFDZONDEN


Hoogmoed, gierigheid, jaloersheid, woede, ontucht, gulzigheid en luiheid, zijn hoofdzonden omdat ze andere zonden voortbrengen. De groei en de genezing van onze onmacht om lief te hebben gaat doorheen de kennis van ons hart. Met Pascal Ide (tijdschrift “famille chrétienne” in de zomer 2001), overloopt Koinonia verder enkele van deze hoofdzonden.