INTENTIES 2018 – 2019

 

Beste vrienden,
Ik beveel u de retraites en recollecties aan van het schooljaar 2017 - 2018, waarvan u hieronder de lijst krijgt. Ik dank u van harte voor uw zeer gewaardeerd gebed en offers, ter ondersteuning van de gebedsschool "Bron van levend water".
Moge de Heer u rijkelijk belonen voor wat u voor de gebedsschool doet.
Hartelijk in de Heer,
P.Guy Borreman s.j.
Waversebaan 220
B-3001 Heverlee Leuven
tel. 016/39 84 91
guy.borreman@jesuits.net

 

16 november - 18 november

23 november - 25 november

2 december

14 december - 16 december

26 december - 31 december

 

18 januari - 27 januari

5 fevrier - 7 fevrier

15 februari - 17 februari

1 maart - 10 maart

17 maart

22 maart - 24 maart

17 april -20 april

3 mei - 5 mei

7 mei - 9 mei

24 mei - 26 mei

3 juni - 7 juni

14 juni - 23 juni

 

28 juni - 30 juni

1 juli - 5 juli

25 augustus - 31 augustus

11 oktober - 13 oktober

25 oktober - 3 november

8 november - 10 november

12 november - 14 november

24 november

13 december - 15 december

26 december - 31 december

 

recollectie

recollectie 

genezingsdienst

recollectie (team)

gebedsschool

 

gebedsschool

recollectie

recollectie

gebedsschool

service de guérison

recollectie

gebedsschool (G.W.)

recollectie

recollectie

recollectie

gebedsschool

gebedsschool

 

recollectie (J.V.)

gebedsschool

gebedsschool (Français)

recollectie

gebedsschool

recollectie

recollectie

genezingsdienst

recollectie (team)

gebedsschool


Banneux Hospitalité

Torhout Groenhove

Hasselt-Kiewit St.Lambertus

Ranst Zevenbergen

Westmalle Ter Dennnen

 

Banneux Hospitalité

Torhout Groenhove

Westmalle Ter Dennen

Westmalle Ter Dennen

Hasselt Kiewit St.Lambertus

Banneux Hospitalité

Westmalle Ter Dennen

Westmalle Ter Dennen

Torhout Groenhove

Helvoirt Emmaüs

Torhout Groenhove

Westmalle Ter Dennen

 

Westmalle Ter Dennen

Torhout Groenhove

Liban N-Dame du Puits

Westmalle Ter Dennen

Helvoirt Emmaüs

Banneux Hospitalité

Torhout Groenhove

Hasselt-Kiewit St.Lambertus

Ranst Zevenbergen

Westmalle Ter Dennen


 

Secretariaat: Statielei 46   B-2540  Hove
tel.  03/ 455.16.47
e-meil: gebedsschool@skynet.be
www.gebedsschool.be